Helios, J. i Jedlecki, M. (2022) „Problem winy umyślnej przy przestępstwie znęcania się nad zwierzętami”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 62, s. 11–23. doi: 10.19195/2084-5065.62.2.