Major, E. (2022) „Teoretyczne i praktyczne implikacje pobytu osadzonych w wieku senioralnym w jednostkach penitencjarnych”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 62, s. 49–70. doi: 10.19195/2084-5065.62.4.