Bogunia, L. (2009) „Słowo wstępne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, s. 7–8. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/7874 (Udostępniono: 3 październik 2023).