Kowalski, S. (2009) „Łączenie kar w wyroku łącznym przy «przedzieleniu» ciągu przestępstw wyrokiem wydanym w odrębnym postępowaniu ”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, s. 11–32. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/7875 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).