Myrna, B. i Kaucz, A. (2009) „Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania ”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, s. 175–187. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/7884 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).