Tosik, A. (2009) „Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych ”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, s. 189–200. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/7885 (Udostępniono: 3 październik 2023).