Myrna, B. (2012) „ zm”., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, s. 285–292. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/7942 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).