Stańdo-Kawecka, B. (2015) „Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, s. 11–39. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8025 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).