Szczygieł, G. B. (2015) „Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, s. 41–70. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8026 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).