Zalewski, W. . (2015) „Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, s. 131–157. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8030 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).