Niewiadomska-Krawczyk, M. (2015) „Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, s. 159–179. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8031 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).