Ornowska, A. (2015) „Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, s. 181–196. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8032 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).