Brzezińska, J. (2015) „Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, s. 53–69. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8052 (Udostępniono: 20 maj 2024).