wuwr, wuwr (2017) „Strony redakcyjne i spis treści”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, s. 1–7. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8139 (Udostępniono: 6 czerwiec 2023).