Lachowski, J. (2017) „Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, s. 25–45. doi: 10.19195/2084-5065.40.3.