Stańdo-Kawecka, B. (2017) „Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, s. 47–61. doi: 10.19195/2084-5065.40.4.