Brzezińska, J. (2017) „The problem of women’s crime. Selected tendencies”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, s. 9–26. doi: 10.19195/2084-5065.42.2.