Skubisz-Ślusarczyk, S. (2017) „Using graphic productions in medical — neuropsychological, psychiatric and neurological — diagnosis”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, s. 105–115. doi: 10.19195/2084-5065.42.9.