Kania, A. (2017) „Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, s. 117–135. doi: 10.19195/2084-5065.41.7.