wuwr, wuwr (2017) „Strony redakcyjne i spis treści”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, s. 1–5. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8167 (Udostępniono: 27 maj 2024).