Cieśla, R. (2017) „Foreword”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, s. 7–8. doi: 10.19195/2084-5065.44.1.