Cieśla, R. (2017) „Security measures in combating document falsifiers”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, s. 41–53. doi: 10.19195/2084-5065.44.4.