Shepitko, V. (2017) „Dynamic stereotype and its role in written language diagnostics”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 44, s. 113–119. doi: 10.19195/2084-5065.44.9.