Muszyńska, A. i Jaskóła, A. (2018) „Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, s. 29–40. doi: 10.19195/2084-5065.46.3.