Kania, A. (2018) „Cele wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, s. 55–69. doi: 10.19195/2084-5065.46.5.