Kalisz, T. (2018) „Słowo wstępne”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, s. 9–10. doi: 10.19195/2084-5065.48.1.