Cieśla, R. (2019) „Foreword”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 49, s. 7–7. doi: 10.19195/2084-5065.49.1.