Herasimenkienė, G. (2019) „Handwriting examinations of historical documents”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 49, s. 65–75. doi: 10.19195/2084-5065.49.6.