Żegleń-Nycz, E. (2019) „«Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych»”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, s. 183–194. doi: 10.19195/2084-5065.50.11.