wuwr, wuwr (2019) „Strony redakcyjne i spis treści”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 52. Dostępne na: https://wuwr.pl/nkp/article/view/8251 (Udostępniono: 6 grudzień 2023).