Łucarz, K. (2020) „Rethinking the legal nature of an obligation to remedy damage”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 53, s. 33–45. doi: 10.19195/2084-5065.53.3.