[1]
D. Rondalska, „Indywidualizacja a system w postępowaniu penitencjarnym w świetle kodeksu karnego wykonawczego ”, nkp, t. 54, s. 223–238, kwi. 2020.