[1]
B. Myrna i A. Kaucz, „Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania ”, nkp, t. 25, s. 175–187, sie. 2009.