[1]
B. Stańdo-Kawecka, „Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka”, nkp, t. 33, s. 11–39, mar. 2015.