[1]
A. Ornowska, „Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych”, nkp, t. 33, s. 181–196, mar. 2015.