[1]
W. . Zalewski, „Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne”, nkp, t. 40, s. 79–99, cze. 2017.