[1]
A. Muszyńska i A. Jaskóła, „Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu”, nkp, t. 46, s. 29–40, luty 2018.