[1]
A. Kania, „Cele wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171”, nkp, t. 46, s. 55–69, luty 2018.