[1]
A. Muszyńska i A. Jura, „Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia”, nkp, t. 48, s. 131–146, lis. 2018.