Kalisz, T. ., i A. Kwieciński. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 54, kwiecień 2020, s. 9-11, doi:10.19195/2084-5065.54.1.