Rondalska, D. „Indywidualizacja a System W postępowaniu Penitencjarnym W świetle Kodeksu Karnego Wykonawczego”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 54, kwiecień 2020, s. 223-38, doi:10.19195/2084-5065.54.10.