Kalisz, T., i A. Kwieciński. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 55, maj 2020, s. 9-10, doi:10.19195/2084-5065.55.1.