Szczygieł, M. „Kompetencje Rodzicielskie W kontekście Odbywania Kary Pozbawienia wolności”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 58, marzec 2021, s. 61-79, doi:10.19195/2084-5065.58.2.5.