Kalisz, T. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 61, sierpień 2022, s. 9-10, doi:10.19195/2084-5065.61.1.