Cendrowska, M. „Kara Ograniczenia wolności W świetle Zmian Po Uchwaleniu Ustawy Z Dnia 20 Lutego 2015 Roku O Zmianie Ustawy — Kodeks Karny Oraz niektórych Innych Ustaw, a także Ustawy Z Dnia 11 Marca 2016 Roku O Zmianie Ustawy: Kodeks postępowania Karnego Oraz niektórych Innych Ustaw”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 61, sierpień 2022, s. 69-82, doi:10.19195/2084-5065.61.5.