Ochman, P. „Z Problematyki przestępczości przedsiębiorstw W Prawie Karnym Gospodarczym. Uwagi O Systemie Sankcji W Ustawie O odpowiedzialności podmiotów Zbiorowych Za Czyny Zabronione Pod Groźbą Kary”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 62, sierpień 2022, s. 25-47, doi:10.19195/2084-5065.62.3.