Major, E. „Teoretyczne I Praktyczne Implikacje Pobytu Osadzonych W Wieku Senioralnym W Jednostkach Penitencjarnych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 62, sierpień 2022, s. 49-70, doi:10.19195/2084-5065.62.4.