Cieśla , R. „Foreword”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 64, marzec 2023, s. 7-8, doi:10.19195/2084-5065.64.1.