Cataraga, O., S. Alămoreanu, i P. Petkovich. „Competence Aspects in Forensic Expertise of Documents”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 64, marzec 2023, s. 19-30, doi:10.19195/2084-5065.64.3.