Bogunia, L. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 25, sierpień 2009, s. 7-8, https://wuwr.pl/nkp/article/view/7874.